Akut kolecystit op med Hrmonic från pouchen


Sidan granskades den 10 februari 2019

Innehållsansvarig: Lars-Göran Larsson Öl kir.kliniken Mora

Publicerad av Lars-Göran Larsson