Akut kolecystit op med Hrmonic från pouchen


Sidan granskades den 9 augusti 2018

Innehållsansvarig: Lars-Göran Larsson Öl kir.kliniken Mora

Publicerad av Lars-Göran Larsson