-

Kirurgoperation

Dessa sidor visar videosekvenser som förtydligar den skriftliga information som gäller för uppduknings- och patientuppläggningsrutiner samt instrumenthandhavande vid operationsavdelningen vid kirurgkliniken USÖ.

Informationen är riktad till operationspersonalen vid kirurgiska kliniken, USÖ men kan även användas i utbildningssituationer för blivande operationssjuksköterskor. Filmerna visar även instrument som testas vid kliniken och en kort bedömning av instrumenten. 

Vi är väl medvetna om att uppdukningsrutinerna varierar mellan olika sjukhus beroende på lokala förutsättningar. Vi är mycket intresserade av att ta del av era synpunkter för att optimera uppdukningen och logistiken kring patienten på operationssalen. Om ni har god erfarenhet av andra instrument tar vi gärna emot råd och tips.

 


Sidan granskades den 28 januari 2013

Innehållsansvarig: Lars-Göran Larsson

Publicerad av Lars-Göran Larsson