Bild på provrör, Laboratoriemedicin USÖ

Laboratoriemedicinska kliniken

Laboratoriemedicinska kliniken bedriver en bred verksamhet inom disciplinerna

  • Klinisk bakteriologi och virologi
  • Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
  • Klinisk kemi
  • Klinisk patologi

Inom samtliga områden utförs ett antal analyser av högspecialiserad karaktär.
Till kliniken hör även hornhinnebank, smittskydd och vårdhygien, sterilcentral, AK-mottagning och aferesverksamhet..

Klinikens forsknings- och utvecklingsenhet (FoU) bedriver forskning i samverkan med forskargrupper dels inom USÖ. men även nationellt och internationellt.

Slutligen kan vi nämna att vi är ett internationellt samarbetscentrum till WHO (världshälsoorganisationen) rörande gonorré och andra sexuellt överförbara infektioner. På nationell nivå är vi referenslaboratorium för patogena Neisseria.


Sidan granskades den 23 januari 2017

Innehållsansvarig: Anita Lindgren

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren